Terapeuci

Weronika Jelonek

Weronika Jelonek

logopedka

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Logopedia Ogólna i
Kliniczna współprowadzonym z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Swoje doświadczenie stale zdobywa aktywnie działając w Naukowym Kole
Logopedycznym przy Uniwersytecie Warszawskim, podczas praktyk w
szpitalach, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, fundacjach,
prywatnych gabinetach oraz w trakcie rocznego wolontariatu w Domu Pomocy
Społecznej.
Pracowała w żłobkach, przedszkolach, centrum diagnozy i terapii
prowadząc zajęcia dla dzieci od 6 do 24 miesiąca życia.

W swojej pracy ceni sobie indywidualne podejście do każdego pacjenta,
współpracę w zespole terapeutycznym oraz holistyczne podejście.
Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, kursach
oraz konferencjach.

 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Szkolenie “Trening Umiejętności Społecznych I oraz II stopnia” Anna Wójcik
 • Szkolenie „Terapia ręki i stopy I oraz II stopnia” mgr Małgorzata Kowalska
 • Szkolenie „Masaż logopedyczny strefy orofacjalnej” mgr Sabina Szober
 • Szkolenie „Jąkanie ujęcie diagnostyczno-terapeutyczne” mgr Sabina Szober
 • Szkolenie „Audiologia dla logopedy” mgr Bartosz Rigall
 • Warsztaty szkoleniowe „Wczesna interwencja i rozwój mowy dzieci oraz dorosłych z głębokim niedosłuchem” Lublin, 2023
 • Szkolenie “Logorytmika – Ruch Słuch Słowo” mgr Ewa Bombol
 • Szkolenie „Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera” Ewa Mordarska
 • Szkolenie „Aktywne metody pracy w edukacji włączającej” Justyna Maciejewska, Anna Wójcik, Agnieszka Besser-Krysiak
 • Szkolenie „Bajkoterapia” Ewa Mordalska
 • Szkolenie „Elastyczny terapeutyczny taping w Logopedii” dr Martyna Brychcy
 • Szkolenie „Pierwsza pomoc (BLS + AED)” Konrad Ostrowski
 • Szkolenie „Miogopedia - praktyczna terapia miofunkcjonalna” mgr Aleksandra Rosińska
 • Szkolenie „Dzień wędzidełka” Dentalove
 • Kurs “Zrozumieć autyzm” Akademia Humanitas "