Przedszkole integracyjne – nauka szacunku i tolerancji:

dzieci na farmie dyń

Jesteśmy przedszkolem integracyjnym, którego celem jest zapewnienie każdemu maluchowi odpowiednich dla niego warunków do rozwoju i poszerzania wiedzy.

Przyjmujemy dzieci z zaburzeniami głosu, mowy i chorobami słuchu, a także z orzeczeniami o autyzmie, Zespole Aspergera, Zespole Downa, upośledzeniu umysłowym i innymi problemami natury psychicznej lub intelektualnej. Ze względu na architekturę budynku w chwili obecnej niestety nie możemy jeszcze przyjąć dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz niewidzących.

Zatrudniony w naszej placówce odpowiednio przeszkolony personel w pełni realizuje ideę integracji. Wszystkie maluchy uczęszczające do prywatnego przedszkola integracyjnego mają te same prawa i obowiązki.

Dzieci niepełnosprawne spędzają czas w towarzystwie zdrowych rówieśników, co bardzo mobilizuje je do pracy i daje szansę czerpania dobrych wzorców z otoczenia. Natomiast dzieci pełnosprawne uczą się tolerancji, szacunku, empatii i otwartości wobec odmienności. W ten sposób kształtujemy ich wrażliwość na drugiego człowieka.

 

Pełna opieka i wsparcie dla każdego dziecka

Na terenie naszego przedszkola integracyjnego odbywają się zajęcia logopedyczne. Wszystkie dzieci objęte są także stałą opieką psychologa. Do jego zadań należy m.in. prowadzenie obserwacji podopiecznych, a także ocena ich funkcjonowania i postępów w rozwoju.

W Niezapominajce dbamy o:

  • wspieranie mocnych stron dzieci,
  • prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci,
  • minimalizowanie zaburzeń zachowań u dzieci,
  • wspieranie nauczycielek i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

Oferty specjalne

Przedszkole integracyjne nieopodal stacji metra Służew oferuje dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (z wyłączeniem niepełnosprawności ruchowej) psychologa, terapię SI, indywidualne zajęcia logopedyczne oraz:

  • terapię ręki,
  • art-terapię,
  • muzykoterapię,
  • zajęcia ruchowe prowadzone metodą Weroniki Sherborne,
  • trening umiejętności społecznych (TUS),
  • itp.

… a także współpracę z poradniami specjalistycznymi na terenie Mokotowa i Ursynowa.

Na terenie przedszkola dla dzieci z orzeczeniami realizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, terapia integracji sensorycznej, terapia ręki oraz trening umiejętności społecznych, które to zajęcia finansowane są z budżetu przedszkola.

Przedszkole ściśle współpracuje z Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 


Przedszkole Niezapominajka - wyjątkowe miejsce dla młodego człowieka