Niepubliczne przedszkole integracyjne

dzieci na farmie dyń

Jesteśmy prywatnym przedszkolem integracyjnym, którego celem jest zapewnienie każdemu maluchowi odpowiednich dla niego warunków do rozwoju i poszerzania wiedzy.

Przyjmujemy dzieci z zaburzeniami głosu, mowy i chorobami słuchu, a także z orzeczeniami o autyzmie, Zespole Aspergera, niepełnosprawnością sprzężoną i innymi problemami natury psychicznej lub intelektualnej. Ze względu na architekturę budynku, w chwili obecnej, niestety nie możemy jeszcze przyjąć dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz niewidzących.

W naszej prywatnej placówce zatrudniamy odpowiednio przeszkolony personel, co pozwala na realizację idei integracji. Wszystkie maluchy uczęszczające do publicznego przedszkola integracyjnego mają te same prawa i obowiązki.

 

Przedszkole integracyjne - czyli jakie?

W integracyjnym przedszkolu, dzieci niepełnosprawne spędzają czas w towarzystwie zdrowych rówieśników, co bardzo mobilizuje je do pracy i daje szansę czerpania dobrych wzorców z otoczenia. Natomiast dzieci pełnosprawne uczą się tolerancji, szacunku, empatii i otwartości wobec odmienności. W ten sposób kształtujemy ich wrażliwość na drugiego człowieka.

Na terenie naszego przedszkola integracyjnego odbywają się zajęcia logopedyczne. Wszystkie dzieci objęte są także stałą opieką psychologa. Do jego zadań należy m.in. prowadzenie obserwacji podopiecznych, a także ocena ich funkcjonowania i postępów w rozwoju.

W Niezapominajce dbamy o:

  • wspieranie mocnych stron dzieci,
  • prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci,
  • minimalizowanie zaburzeń zachowań u dzieci,
  • wspieranie nauczycielek i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

Oferty specjalne

Przedszkole integracyjne nieopodal stacji metra Służew oferuje dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (z wyłączeniem niepełnosprawności ruchowej) psychologa, terapię SI, indywidualne zajęcia logopedyczne oraz:

  • zajęcia ruchowe prowadzone metodą Weroniki Sherborne,
  • trening umiejętności społecznych (TUS),
  • itp.

… a także współpracę z poradniami specjalistycznymi na terenie Mokotowa i Ursynowa.

Na terenie przedszkola dla dzieci z orzeczeniami realizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, terapia integracji sensorycznej, terapia ręki oraz trening umiejętności społecznych, które to zajęcia finansowane są z budżetu przedszkola.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 


Przedszkole Niezapominajka - wyjątkowe miejsce dla młodego człowieka