Niepubliczne przedszkole Wilanów

Nasze niepubliczne przedszkole jest świetnym wyborem dla rodziców, którzy pracują lub mieszkają w okolicach Wilanowa, ze względu na lokalizację i łatwy dojazd.  Prywatne przedszkole to rodzaj placówki wczesnej edukacji, która oferuje elastyczne harmonogramy, kreatywne środowisko uczenia się i wyższy poziom edukacji niż większość placówek publicznych. Wychowankowie naszego przedszkola uczą się podstawowych zachowań społecznych w zabawny i kreatywny sposób. Wychowawcy w naszej placówce koncentrują się na rozwijaniu umiejętności dzieci. Ponadto uczą je, jak zachowywać się w stosunku do innych wychowanków i jak zachować spokój przy podejmowaniu decyzji czy w sytuacji konfliktów. W naszym przedszkolu pedagodzy pracują indywidualnie z każdym dzieckiem, wykorzystują również gry, aby zaangażować młode umysły i zwiększyć ich wyniki w nauce i rozwoju.

 

Prywatne przedszkole Wilanów

Dzieci uczęszczające do naszego prywatnego przedszkola mają większą swobodę niż maluchy, które uczęszczają do przedszkoli publicznych. Pedagodzy w prywatnych przedszkolach mogą zadawać uczniom dodatkowe zadania domowe, mogą również wprowadzać zmiany w swoim programie nauczania według własnego uznania. Natomiast nauczyciele w placówkach publicznych mają ścisłe wytyczne, jeśli chodzi o zmianę programu nauczania, co nie zawsze jest rozwijające dla młodego człowieka.

W oparciu o powyższe argumenty sensowne jest, dlaczego wielu rodziców wybiera dla swoich dzieci nasze przedszkole prywatne. Ich dzieci dostają więcej swobody i wyższą jakość edukacji, ponadto pracownicy naszego przedszkola stosują kreatywne techniki, które uzupełniają podstawową wiedzę dostosowaną do wieku, zamiast zastępować je skupieniem się tylko i wyłącznie na zapamiętywaniu i treningu posłuszeństwa.

Jeśli szukasz przedszkola, które będzie blisko Wilanowa - zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.