Opieka przedszkolna kluczem do sukcesu. Cechy dobrej kadry wychowaczej

pani czytająca dzieciom

Posyłając dziecko do przedszkola, nierzadko zastanawiamy się, jak będzie wyglądał rozkład dnia malucha? Co będzie się działo za zamkniętymi drzwiami ponad to, co wiemy z oficjalnego rozkładu dnia placówki dostępnej dla rodziców. Dlatego dziś zajmiemy się tematem kadry pedagogicznej w przedszkolu. To podstawa właściwie realizowanego programu edukacyjnego.


Kto może pracować w przedszkolu?

Wychowanie przedszkolne może być realizowane przez pedagogów z określonym poziomem wykształcenia. Wymagania w tym obszarze są coraz większe, ze względu również na fakt, że wzrasta poziom wiedzy o sposobach rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. To wtedy pociechy poznają szersze środowisko i zaczynają pełnić nowe funkcje społeczne. Uczą się odczuwania samego siebie, odkrywania świata zewnętrznego, zdobywania znacznego zasoby wiedzy o świecie, świadomości, że poza zabawą jest jeszcze czas uczenia się czy też pracy. Dlatego niezwykle ważne jest powierzenie dzieci pod opiekę osobom rozumiejących te zależności,

 

Jaki powinien być pedagog przedszkolny?

Pedagodzy w naszej placówce cechują się nie tylko odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, ale przede wszystkim cechami osobowości. To one bowiem pozwalają im na właściwą pracę z młodymi ludźmi. Nauczyciel przedszkolny musi być zrównoważony psychicznie. Cechować się powinien łatwością nawiązywania kontaktów z dziećmi, mieć wysokie wyczucie taktu i wrażliwości na sprawy dzieci. Przede wszystkim nasi pedagodzy potrafią słuchać, ich poziom empatii jest bardzo wysoki podobnie jak szczerość w kontaktach z dziećmi i rodzicami,

W pracy z małymi dziećmi pomaga poczucie humoru wychowawcy, gdyż zwykle idzie to w parze z bycia kreatywnym, twórczym i ciekawym świata terapeutą, których dzieci pragną mieć w swoim otoczeniu. Nie może oczywiście pozwalać na wszystko swoim podopiecznym. Dlatego powinien być sprawiedliwy, odpowiedzialny i samemu zachowywać się w nienaganny sposób. Dzięki dobrze dobranej kadrze specjalistów można budować poczucie własnej wartości u podopiecznych, co jest niezwykle ważne w kształtowaniu ich osobowości.