Jakie są podstawowe różnice między przedszkolem prywatnym a publicznym?

dzieci malujące farbami

Współcześni rodzice rozumieją, jak ważny dla prawidłowego rozwoju ich dziecka jest wybór odpowiedniego przedszkola. Podczas poszukiwania tej najlepszej placówki starają się poznać, w jaki sposób każda z nich potrafi zadbać o potrzeby małego człowieka. Wielu z nich zastanawia się też, jak bardzo przedszkole prywatne poza sposobem finansowania różni się od publicznego.

 

Harmonia i rozwój

Celem statutowym każdego przedszkola jest zapewnienie jak najlepszych warunków do harmonijnego rozwoju dziecka. Praca placówek przedszkolnych podlega nadzorowi ze strony kuratorium oświaty i wszystkie starają się wywiązać ze swoich obowiązków jak najlepiej. Jednak trzeba wiedzieć, że w kwestii zapewnienia oferty zajęć przedszkola prywatne przewyższają publiczne. Uzależnione jest to oczywiście od sposobu finansowania, gdzie placówki niepubliczne dysponują większym budżetem, który mogą przeznaczyć na poszerzenie oferty edukacyjnej lub dopasowanie jej do aktualnych potrzeb dzieci. Nie oznacza to, że instytucje publiczne lekceważą tę kwestię, ale zajęcia wykraczające poza podstawę programową wymagają uiszczania dodatkowych opłat. Cechą odróżniającą w głównej mierze przedszkola prywatne od innych, jest liczebność grup. Osoby prowadzące te placówki dbają, by żadna z grup nie liczyła więcej niż 12 dzieci. W mniej liczebnych grupach każde dziecko otrzymuje pełnię uwagi i troski wychowawcy, który rozpoznaje natychmiastowo potrzeby dziecka. Taka sytuacja ułatwia dopasowanie i modyfikowanie metod pracy z dzieckiem, gdzie główne miejsce zajmuje zabawa – podstawowa aktywność wieku przedszkolnego. Przedszkola niepubliczne wyróżnia też większa gotowość do pracy na rzecz integracji. Dysponując odpowiednimi środkami i możliwościami, są one lepiej przygotowane do otoczenia opieką dzieci z rozpoznanymi dysfunkcjami, niepełnosprawnościami czy zaburzeniami społeczno-emocjonalnymi. Tworzenie grup integracyjnych uczy wszystkie dzieci tolerancji i otwartego spojrzenia na świat.

 

Udogodnienia dla rodziców

Przedszkola prywatne swoją uwagą otaczają też potrzeby rodziców małych podopiecznych. Należy pamiętać, że w placówce tego typu nie prowadzi się rekrutacji ograniczonej sztywnymi ramami czasowymi. Rodzic może zapisać dziecko w każdym momencie. Dodatkowo nie obowiązuje tutaj rejonizacja, z jaką możemy mieć do czynienia w niektórych placówkach publicznych. Przedszkole niepubliczne określa godziny swojej pracy, gdyż poczucie bezpieczeństwa dziecka wymaga działania wg harmonogramu. Jednak w indywidualnych przypadkach rodzic może liczyć na opiekę poza deklarowanym czasem działalności. Wielkim ułatwieniem dla współczesnych bardzo zapracowanych rodziców jest fakt, że przedszkole funkcjonuje przez cały rok. Natomiast ograniczona liczebność dzieci w grupach pozwala na skuteczną komunikację pomiędzy pedagogami a opiekunami przedszkolaków. Również o wiele spokojniejsi są rodzice dzieci wymagających stosowania rozmaitych diet. Przedszkole niepubliczna w trosce o nawiązanie prawidłowych relacji chętnie organizuje warsztaty i zabawy, w których mogą wziąć udział dorośli, by choć na chwilę powrócić do czasów beztroskiego dzieciństwa.