Dziecko w przedszkolu. Rodzaje zajęć przedszkolnych dla maluchów

dziewczynka w żółtej bluzce

Każde przedszkole ma obowiązek realizowania pewnych zajęć w ramach programu ułożonego zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej, dotyczącej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Zajęcia te realizowane są poprzez różne rodzaje aktywności dziecięcej. Dobre przedszkola zapewniają także ćwiczenia dodatkowe, wspierające rozwój dzieci. Jakie aktywności są najpopularniejsze?

 

Zabawa przede wszystkim

Zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka w przedszkolu. Z pozoru nic nieznacząca, w rzeczywistości uczy i wychowuje, pobudza do nawiązywania kontaktów, zmusza do myślenia oraz jest źródłem wielu przeżyć i radości. Zabawy dzieci są bardzo różnorodne – najczęściej to ćwiczenia ruchowe, rysowanie, malowanie i zajęcia manualne, różnego rodzaju gry i aktywność na świeżym powietrzu. Podczas zajęć dzieci mają okazję poznać piosenki, wierszyki, wyliczanki oraz różne „łamańce językowe”. Dzięki tym aktywnościom rozwijana jest aktywność społeczna, poznawcza, artystyczna oraz ruchowa i zdrowotna. Dzieci, spędzając przyjemnie czas, nie zauważają nawet, że się uczą. Każde z wykonywanych przez maluchy zadań jest tak pomyślane, by nauka oparta była na działaniu, poszukiwaniu rozwiązań i przyswajaniu określonej wiedzy w sposób wielozmysłowy. Po zabawie następuje wspólne sprzątanie, które uczy dziecko obowiązkowości i pomaga w utrzymaniu porządku i estetyki otoczenia. Ponadto prace użyteczne uspołeczniają dziecko i stymulują jego rozwój motoryczny.

 

Zajęcia dodatkowe

Wizytówką dobrych przedszkoli stają się coraz częściej liczne zajęcia dodatkowe. Należy jednak skupić się na tych aktywnościach, które są adekwatne do rozwoju dziecka. Największym powodzeniem i zainteresowaniem wśród maluchów i ich rodziców cieszy się rytmika, czyli połączenie śpiewu, tańca, gry na instrumentach i ruchu. Dzięki tym zajęciom dziecko rozwija się ruchowo, zaspokajając jednocześnie jego potrzebę aktywności. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się także zajęcia z języka obcego. Rodzice chętnie wybierają przedszkola z angielskim, które ułatwią ich dziecku naukę tego najpopularniejszego języka obcego. Bawiąc się, śpiewając, kolorując, dzieci rozpoczynają oswajanie i poznawanie obcego języka. W zależności od przedszkola, w ofercie znaleźć mogą się również zajęcia teatralne, sportowe, sztuki walki, balet lub szachy. Jeśli placówka ma dostęp do specjalistów, na liście zajęć dodatkowych znaleźć się może integracja sensoryczna, gimnastyka korekcyjna lub terapia uwrażliwiająca zmysły. Część przedszkoli organizuje także indywidualne spotkania z psychologiem, a w przypadku problemów z mówieniem zajęcia z logopedą. Logopeda przekazuje również rodzicom informacje na temat rozwoju mowy dziecka i sposobów jego wspomagania.