Dlaczego posłać dziecko do przedszkola? Wpływ przedszkola na rozwój dziecka

poduszki w kolorowe łapki

Współczesne przedszkole stało się miejscem, w którym dziecka spędza nie tylko bezpiecznie i przyjemnie czas. Tutaj w sposób niezauważalny, gdyż często poprzez zabawę rozwija się większość umiejętności oraz kompetencji niezbędnych w późniejszym życiu. Jeśli poznamy rolę przedszkola w tym procesie, z łatwością zrozumiemy, dlaczego warto zapisać do niego dziecko.

 

Harmonijny rozwój dzięki przedszkolu

Opieką przedszkolną powinny być objęte wszystkie dzieci, które ukończyły 3 rok życia. Okres życia pomiędzy 3 a 5-6 urodzinami to czas intensywnego rozwoju, który warto wykorzystać najlepiej, jak tylko możemy. Trzeba wiedzieć, że nasze dziecko jest już wtedy gotowe na to, by kształcić swoje umiejętności i nabywać nowe poza domem rodzinnym. Nie musimy z tym zwlekać do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej. Zwłaszcza że przedszkole organizuje proces nauczania i wychowywania poprzez szereg zaplanowanych działań nawiązujących do podstawowych aktywności małego dziecka, czyli zabawy i potrzeby ruchu. Przedszkola integracyjne dbają o to, by odbywały się w zgodzie z możliwościami każdego dziecka, kładąc dodatkowy nacisk na naukę tolerancji i empatii u każdego malucha.

Nabywanie nowych umiejętności, poznawanie słów i poszerzanie wiedzy o świecie odbywa się w atrakcyjny sposób poprzez aktywny udział w zadaniach, które rozwijają sprawność fizyczną oraz intelektualną. Maluch lepi, wycina, dopasowuje, porządkuje i jednocześnie widzi efekty swojej pracy. Przekonanie o własnej sprawczości powoduje, że odczuwa satysfakcję.

Co więcej, zadanie i wyniki zachęcają go do dalszej pracy, a to właśnie sprzyja pobudzeniu ciekawości świata, bez której trudno mówić o rozwoju rozumianym jako pokonywanie kolejnych etapów. Tę otwartość na świat kształtujemy poprzez organizowanie wielu działań praktycznych będących przeważnie prawdziwymi eksperymentami.

W przedszkolu mając na uwadze potrzeby rozwojowe, stopniowo zwiększamy zakres trudności, ale pozwalamy, by każde dziecko mogło pracować w zgodzie ze swoimi możliwościami oraz własnym rytmem. Czuwamy więc nad tym, by umożliwić harmonijny rozwój wszystkim dzieciom. Dlatego w naszym niepublicznym przedszkolu dzieci trafiają pod opiekę wykwalifikowanego zespołu nauczycieli i terapeutów rozpoznających także potrzeby emocjonalne małych ludzi.

Panuje tutaj atmosfera bezpieczeństwa i szacunku. Stały plan dnia wzmacnia poczucie pewności, za sprawą przewidywalności, ale też odpowiada potrzebie ładu i porządku. Dzieci przedszkolne szybko zapamiętują, że zabawki i przybory odkładamy na swoje miejsce, a po zabawie na podwórku, trzeba umyć rączki.

 

Przedszkolak – istota społeczna

Uczymy nasze dzieci, by spoglądały na świat z ciekawością i odwagą, a jednocześnie respektowały jego normy i zasady. Tego wymaga przebywanie w grupie, a więc każdy maluch przygotowuje się do bycia częścią społeczeństwa już na etapie przedszkola.

Początkowo 3-latki funkcjonują niczym niezależne planety, ale z czasem dostrzegają koleżanki i kolegów z grupy. Wtedy okazuje się, że są doskonałymi partnerami w zabawie i w nauce. Przebywanie w towarzystwie rówieśników uczy wrażliwości na potrzeby i prawa drugiego człowieka. W ten sposób maluchy trenują swoją cierpliwość, ale też asertywność.

Jednocześnie podejmują pierwsze próby współpracy i poznają korzyści ze wspólnego wykonywania zadań. Tym samym dzieci uczą się jedne od drugich, bo kolega pokazuje im swój sposób na ułożenie klocków czy pomalowanie obrazka. A ile radości dostarcza satysfakcja z udzielonej pomocy! Dzieci w przedszkolu odkrywają, że każdy z nas jest inny, ale tak samo ważny.

Edukacja przedszkolna we współpracy z rodziną zapewnia wszechstronny rozwój małemu człowiekowi w zgodzie z jego potrzebami oraz możliwościami. Dziecko uczęszczające do przedszkola zostaje obdarzone uwagą pozwalającą uchwycić nieprawidłowości w jego rozwoju oraz przeciwdziałać im. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego prywatnego przedszkola, w którym każde dziecko zostanie otoczone wsparciem oraz opieką.